• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT ĐỨC THỌ - HÀ TĨNH
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy vai trò, nhiệm vụ của Ban Thanh tra nhân dân trong trường học.

Phát huy vai trò, nhiệm vụ của Ban Thanh tra nhân dân trong trường học.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Đối với cán bộ, được làm công tác thanh tra là một vinh dự. Vì sao? Vì công tác thanh tra là một công tác quan trọng, Đảng và Chính phủ có tin cậy mới giao cho làm nhiệm vụ ấy”. Có thể thấy, công tác thanh tra là một trong những nội dung cơ bản của hoạt động quản lý Nhà nước, là công cụ để Nhà nước thực hiện chức năng quản lý, lãnh đạo

Năm học 2021-2022, cùng với những đổi mới của công tác thanh tra giáo dục, hoạt động ban thanh tra nhân dân (TTND) tủa Trường THCS Nguyễn Trãi đã có những chuyển biến tích cực góp phần cùng với nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành đúng chính sách, pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước của ngành giáo dục

Phát huy vai trò, trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của Ban TTND nhằm đảm bảo kỷ cương, nguyên tắc trong nhà trường và mọi quyền lợi của CB,GV,NV. Tạo điều kiện cho mọi tổ chức trong nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học

Ban Thanh tra nhân dân thường xuyên quan tâm tới công tác giám sát, thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị. Qua giám sát trong năm 2022 cho thấy cơ bản đơn vị đã triển khai thực hiện tốt quy chế này, cụ thể: Thực hiện tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của ngành. Duy trì tốt chế độ giao ban định kỳ hàng tháng, thông qua giao ban đánh giá những việc đã làm được và những việc chưa làm được của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên.
          Ban thanh tra nhân dân đã tổ chức kiểm tra nhiều hoạt động trong đơn vị như: Phối hợp giữa chuyên môn với Công đoàn tổ chức tốt Hội nghị cán bộ CBVC đầu năm. Kiểm tra việc hoạt động nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; Quy chế phối hợp giữa chuyên môn vào công đoàn; Quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định về bảo quản tài sản, chế độ thanh quyết toán... về cải cách hành chính, đôn đốc việc soát xét lại các thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ; về đời sống cán bộ CNVC được kiểm tra thường xuyên nhất là việc nâng lương định kỳ, nâng lương trước thời hạn của cán bộ, giáo viên và nhân viên được Công đoàn hết sức quan tâm.

Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc giữ gìn an ninh trật tự công cộng, đảm bảo an toàn tài sản Nhà nước của công dân.

Trong năm học 2021 -2022 Nhà trường tiếp nhận vận động tài trợ từ phụ huynh, vận động ủng hộ khuyến học, ủng hộ học sinh nghèo, ủng hộ gia dình học sinh gặp tai nạn… Ban thanh tra nhân dân đơn vị phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong trường kiểm tra việc tiếp nhận và sử dụng đúng mục đích, đúng quy định các khoản thu chi trong nhà trường.

          Trong năm học qua được sự chỉ đạo của công đoàn cơ sở, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể và sự tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo trường Ban thanh tra nhân dân đã thường xuyên theo dõi việc thực hiện các chế độ chính sách của người lao động, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo trường về việc thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

- Nhờ công tác tuyên truyền và mọi chế độ chính sách được công khai minh bạch, dân chủ nên trong năm 2022 không có đơn thư kiến nghị của cán bộ, viên chức cũng như của đối tượng.

Phát huy vai trò, trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của Ban TTND nhằm đảm bảo kỷ cương, nguyên tắc trong nhà trường và mọi quyền lợi của CB,GV,NV. Tạo điều kiện cho mọi tổ chức trong nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022- 2023 và giữ vững các thành tích đã đạt được trong nhiều năm trước. Ban TTND dự thảo kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ mới như sau:

1. Tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với CB,GV,NV và các tổ chức trong nhà trường.

2. Tiếp tục kiểm tra giám sát việc thực hiện các Quy chế và Nghị quyết mà các Hội nghị Cán bộ, viên chức tại các năm học trước đã đề ra đối với các tổ chức và cá nhân trong nhà trường. Đặc biệt chú trọng phối hợp với chuyên môn, các bộ phận công tác giám sát chặt chẽ việc thực hiện cuộc vận động chống tiêu cực trong kiểm tra và bệnh thành tích trong giáo dục đối với các bộ phận công tác và từng cá nhân trong nhà trường.

3. Tiếp tục giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của người lao động và hoạt động tài chính trong nhà trường.

4. Theo dõi và nắm bắt kịp thời các thông tin cần thiết trong công tác giám sát, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc sự chỉ đạo của tổ chức Công đoàn cơ sở và của Ban TTND cấp trên. Giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm, quyền hạn, đảm bảo dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm trong nhà trường, nhằm mục đích đưa nhà trường phát triển cả về chất và lượng theo phương hướng hoạt động tại các năm học 2022- 2023.                                                                                                                                                                                        Ban TTND


Tập tin đính kèm
Tác giả: Trường THCS Nguyễn Trãi
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản
Video Clip
Liên kết website